Paweł Pudło Żywioły
Pawel Pudlo @ Facebook

Edukacja

Wydarzenia edukacyjne Uniwerystetu Wrocławskiego

W ramach projektu „Żywioły”, w dniach 5-7 grudnia 2018r. przeprowadzone zostały wykłady i warsztaty edukacyjne w tematyce ekologicznej. Zajęcia odbywały się na Zamku Książ oraz w centrum Wałbrzycha w Bibliotece pod Atlantami, Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego oraz w Muzeum Porcelany. Zajęcia skierowane były niemalże do 500 uczniów z 8 wałbrzyskich szkół (od klas przedszkolnych aż po młodzież z liceum).

Żywioły – Premiera. Wydarzenia edukacyjne. Uniwersytet wrocławski 1

W dniach 6–7 grudnia 2018 r. ponad 20 pracowników i doktorantów Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studentów wolontariuszy z Kół Naukowych: Studentów Geografii i Gospodarki Przestrzennej przeprowadziło zajęcia edukacyjne, pod koordynacją dr hab. Agnieszki Latochy.

Żywioły – Premiera. Wydarzenia edukacyjne. Uniwersytet wrocławski 2

Pracownicy IGRR zaproponowali dzieciom i młodzieży następującą tematykę zajęć edukacyjnych:

dr Anna Grochowskazajęcia z urbanistyki i planowania przestrzennego dla przedszkolaków,

dr Bartosz Korabiewskiwarsztaty gleboznawcze pt. „Po czym depczemy”. W warsztatach uczestniczyło ok. 100 uczniów, biorąc aktywny udział w „badaniach” przygotowanych profili glebowych.

dr inż. Hanna Ojrzyńska, dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz, dr Tymoteusz Sawiński, mgr Marek Kowalczyk, mgr inż. Piotr Modzel, mgr Daria Bilińska, mgr Natalia Pilguj, mgr Piotr Pawliczekzanieczyszczenia i ochrona atmosfery, system monitoringu jakości powietrza, m.in. wykorzystanie pyłomierzy i dronów w monitoringu i ochronie atmosfery, odnawialne źródła energii. Wykłady i pokazy meteorologiczno-klimatologiczne: „Czy zje nas smog?”, „Co nas truje?”, „Sytuacja meteorologiczna a jakość powietrza”, „Jak mierzymy jakość powietrza?”, „Geoportal i aplikacja mobilna jako źródło wiedzy o jakości powietrza”, „Czy słońce i wiatr napędzą świat?”,

dr hab. prof. UWr Piotr Owczarek – referat „Dendrochronologia – czas zapisany w słojach drzew”. W zajęciach i warsztatach dendrologicznych uczestniczyło ok. 50 uczniów.

dr hab. Agnieszka Latocha – wykład „Od dinozaurów i węgla kamiennego po nowe źródła energii”,

dr hab. Alicja Krzemińska – wykład „Zielona infrastruktura przyszłością miast” oraz warsztaty „Miasto przyszłości jest w mojej głowie”,

dr Andrzej Tkaczyk – wykład „Zanikły żywioł – co Wałbrzych zawdzięcza zlodowaceniom?”.

W prowadzeniu warsztatów pomagały wolontariuszki z Kół Naukowych Studentów Geografii i Gospodarki Przestrzennej: Sylwia Latoch, Paulina Miodońska, Katarzyna Opaska, Agata UrbaniakAleksandra Wojtas.

Żywioły – Premiera. Wydarzenia edukacyjne. Uniwersytet wrocławski 3

Warsztaty Ekodesignu – Upcycling

Biblioteka pod Atlantami. Budynek

5 grudnia 2018r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”, odbył się warsztat pt. „Ekologia i Design”, który przygotował i poprowadził Tytus Presiński – artysta i ekodesigner. Tematem spotkania było tworzeniu przedmiotów codziennego użytku z odpadów (powtórne życie produktów i opakowań). Ze względu na okres przedświąteczny, uczniowie budowali choinkę z kołpaków samochodowych.

Żywioły – Biblioteka pod Atlantami. Warsztaty ekodesignu. Tytus Presiński i uczestnicy 1
Żywioły – Biblioteka pod Atlantami. Warsztaty ekodesignu. Tytus Presiński i uczestnicy 2

Również na potrzeby koncertu „Żywioły”, artysta zbudował tzw. „Czarne Słońca”. Te wyjątkowe, nowocześnie wyglądające lampy, wykonanie zostały w całości z odpadów, tj. bębnów od pralek oraz krzeseł znalezionych na wysypisku śmieci. Dzięki umiejętnościom i wizji, artysta nadał przedmiotom drugie życie, a publiczność zgromadzona na koncercie mogła doświadczyć tzw. idei upcyclingu w praktyce.

Żywioły – Czarne słońca. Lampy sceniczne. Upcycling

Wałbrzyskie szkoły uczestniczące w zajęciach:

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego
– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej
– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 im. Armii Krajowej
– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 im. Stanisława Staszica
– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
– Zespół Szkół nr 5 im. M.T. Hubera
– Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej
– Zespół Szkół Politechnicznych – „Energetyk”

Organizacja zajęć edukacyjnych odbyła się przy wsparciu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Biura ds. Promocji Uniwersytetu Wrocławskiego, Biura Promocji Urzędu Miasta Wałbrzych, Zamku Książ oraz Biblioteki pod Atlantami.

arrow_upward